New York lockar investeringar i förnybar energi

Guvernör Andrew M. Cuomo meddelade nyligen att New York har mottagit över 200 anbud, som ett svar på två tidigare förfrågningar för förnybara energiprojekt.

I juni omfattade investeringarna i vindkraft och solenergi omkring 12 miljarder kronor (1,5 miljarder dollar).

Responsen ska bland annat bero på det tidigare initiativet av Guvernör Andrew M. Cuomo - Clean Climate Careers.

New York har som mål att nå 50 procent förnybar elproduktion till 2030.