Pattern Energy driftsätter vindparken Meikle

Nu har vindparken Meikle i British Columbia officiellt tagits i drift.

Parken, som ägs av Pattern Energy Group och har en kapacitet på 179 megawatt.

Totalt snurrar 61 turbiner från General Electric, 35 stycken på 3,2 megawatt och 26 stycken på 2,75 megawatt.