General Motors storsatsar på vindkraft

Nyligen meddelade General Motors att de planerar förvärva omkring 200 megawatt av vindkraft från parker i Ohio och Illinois i USA.

När parkerna väl är i drift kommer 20 procent av tillverkarens elbehov försörjas av förnybar energi.

Elen kommer att komma från totalt sju vindparker.

General Motors har som mål att försörja samtliga av sina anläggningar med förnybar energi till 2050.