Peab bygger vindpark i Tröndelag, Norge

Peab ska bygga Hitra 2 vindkraftspark på ön Hitra i Tröndelag i Norge. Byggherre är Fosen Vind och kontraktssumman är på 170 miljoner norska kronor. 

Fosen Vind etablerar vad som väntas bli Europas största vindkraftsprojekt på land, i och med satsningen på sex stora vindkraftsparker i Tröndelag. Hitra 2 är den tredje i ordningen av de sex planerade vindkraftsparkerna.

I november startar Peab anläggningsarbetet med 12 kilometer väg, 26 vindkraftsfundament och övrig infrastruktur på området.

Projektet ska vara klart för överlämning mot slutet av 2018. Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2017.