Capital Power vill bygga vindpark i Oregon

Capital Power Corporation har lämnat in en ansökan om att få bygga en vindpark i Oregon, nära Pendleton på 350 megawatt.

Om projektet Nolin Hills, blir godkänt, är byggstart planerat till 2019, med idrifttagning i slutet av 2020.

Parkens lokalisering ligger i närheten av NextEra’s vindpark Wheatridge.