Hornsea Project Two ska bli klar till 2022

Utanför kusten av East Yorkshire bygger Dong Energy vad som väntas bli världens största
havsbaserade vindpark – Hornsea.
Hornsea Project Two kommer, med sina 1 386 megawatt, att bli större än Hornsea Project One.
Drift väntas till 2022, med förväntan att parken ska kunna försörja 1,3 miljoner hushåll med el.