Augusti toppmånad för skotsk vindkraft

Resultatet av en analys gjord av WWF Scotland av vindkraft och solenergi visar bland annat att
vindkraften producerade 846 942 megawattimmar el till nätet. El som motsvarar energibehovet hos
2,25 miljoner skotska hushåll.
Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med 33 procent.
Under nio hela dagar (av månadens 31) hade vindkraften genererat nog med kapacitet att försörja
hela Skottland.
Under augusti månad motsvarade vindkraften nästan hälften av energibehovet.