Reviderad utgåva av standard för havsbaserad vindkraft

Arbetet med en ny och reviderad utgåva av standard för havsbaserad vindkraft pågår och ett förslag är för närvarande ute för kommentering och remiss.

Den nuvarande standarden SS-EN 61400-3 för havsbaserade vindkraftverk har funnits sedan 2009. Arbetet med en ny och reviderad utgåva pågår och ett förslag är för närvarande ute för kommentering och remiss, skriver Svensk Elstandard i ett pressmeddelande.

En stor förändring är, att standarden delats upp i två delar. Den här delen handlar nu bara om fasta anläggningar medan en annan del ska behandla sådana som flyter. Bland de förslagna tekniska ändringarna märks att belastningstabellerna förenklats, avsnittet om islast reviderats och att flera avsnitt anpassats bättre till SS-EN 61400-1 med allmänna säkerhetsfordringar på vindkraftverk.

Arbetet bedrivs i den tekniska kommittén TC 88 inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Svenska företag deltar genom den svenska referensgruppen SEK TK 88 inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC (sedan 1907). Internationella standarder från IEC antas oftast också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.