Första elen från Walney Extension

Nu har den första elen genererats från Walney Extension vilket är ett expansionsprojekt av den havsbaserade vindparken, ägd av Dong Energy.

Installationen av 40 stycken turbiner från MHI Vestas typ V164 är nu klar.

Nu ska ytterligare 47 stycken turbiner installeras, från Gamesa, på sju megawatt.

När projektet sätts i full drift väntas den omfatta totalt 695 megawatt.