Överlämning av vindparkerna Gunillaberg och Lunna klar

Eolus har färdigställt vindparkerna Gunillaberg och Lunna i Jönköpings respektive Askersunds kommuner. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende överlåtelse av vindparkerna omfattande 15,4 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningarna.

I december 2016 tecknade Eolus avtal med KGAL om försäljning av de två vindparkerna Gunillaberg och Lunna i södra Sverige omfattande totalt sju Vestas V100 2,2 MW vindkraftverk. Vindpark Gunillaberg omfattar fyra verk medan Lunna omfattar tre verk. Samtliga villkor för fullföljandet av transaktionen avseende de nyckelfärdiga vindparkerna är nu uppfyllda och betalning samt tillträde har ägt rum.

Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster för vindparkerna.