Utmaningar för vindpark Horse Creek

Avangrid Renewables planerade att installera vindparken Horse Creek på 250 megawatt i Jefferson County.

Det var tänkt att kraftstationen i Watertown skulle användas till vindkraftsprojektet i Jefferson County. Men det visade sig, efter en studie gjord av New York Independent System Operator, att stationen inte har möjlighet att hantera den nuvarande föreslagna kapaciteten för vindparken – för att parken ska kunna bli verkligen måste kapaciteten minskas ner till 120 megawatt, rapporterar Watertown Daily Times.

Efter att ha granskat resultat från studien ska Avangrid ha reviderat deras projektplaner, bland annat minskades antalet tänkbara vindsajter från 72 till 45 och fler ändringar gjordes för planerade projekt i Clayton, Orleans, Lyme och Brownville.

Än så länge är planen oklar för Horse Creek, om kapaciteten revideras måste en ny ansökan skickas in.