SaltX tecknar avtal för storskalig energilagring

SaltX Technology har tecknat en avsiktsförklaring med världens tredje största tillverkare av vindturbiner, kinesiska Goldwind. Överenskommelsen innebär att parterna gemensamt ska utveckla och kommersialisera en lösning där Goldwinds vindkraftsturbiner kombineras med SaltX lösning för storskalig energilagring – EnerStore.

I ett första steg ska man uppföra en demonstrationsanläggning i Goldwinds Science & Technology Park i Peking. Projektet inleds omedelbart och fokuserar på SaltX EnerStore-koncept, men kan också komma att inkludera SunCool- solfångare.

I pilotprojektet vill Goldwind visa att vindkraft och SaltX EnerStore-teknologi fungerar tillsammans i en storskalig anläggning i megawatt-storlek.

Goldwind överväger också att bygga en lösning där SunCool-konceptet ingår genom att installera termiska solfångare med integrerad kyla och energilagring. SunCool-produkterna kommer att levereras av SunCools partner i Kina – NSECT.

Parterna avser att installera och driftsätta demonstrationsanläggningen i Peking under andra halvåret 2018.