Argentina: öppnar för 550 megawatt

Argentina öppnar upp för 550 megawatt av ny vindkraft i landet.

Auktionen är en del av den andra fasen inom ramen för programmet Renovar programme, vilken syftar till att lyfta förnybara energikällor till 20 procent till 2025.

Totalt efterlyser regeringen 1,2 gigawatt, inklusive projekt inom solenergi, biogas och biomassa.

Investeringen omfattar 16 miljarder kronor (2 miljarder dollar).