Australiens största vindpark byggs i Coopers Gap, Queensland

453 megawatt, så stor ska Australiens största vindpark bli. Elen från parken ska kunna försörja 260 000 hushåll med el.

General Electric kommer att förse turbinerna till Coopers Gap.

Avtalet är tecknat med Powering Australian Renewables Fund (PARF).

Parken, som väntas bli färdig till 2019, kommer att bidra till Genera Electrics totala installerade kapacitet i Australien – på 1,4 gigawatt.