Texas, Oklahoma och Iowa i topp

Enligt amerikanska Energy Department som har lanserat tre nya marknadsrapporter, fortsätter vindkraften att växa i USA.

Industrin växte med totalt 8 200 megawatt installerad kapacitet 2016, vilket ska stå för 27 procent av all energi som installerades under 2016.

Vindkraften ska ha stått för sex procent av USA:s energibehov och 14 stater ska idag få mer än tio procent av sitt energibehov från vindkraften.