Formosa 1 i Taiwan är igång

Taiwans första havsbaserade vindkraftsprojekt – Formosa 1, har genererat totalt 6,5 megawatt i juli månad, sedan parken sattes i kommersiell drift i april, rapporterar Focus Taiwan.

Kapaciteten förväntas växa till 120 megawatt till 2019, enligt Swancor Renewable, som leder utvecklingen av projektet. 

Projektet är även en del av regeringens mål om att installera 1 000 turbiner till 2030, varav totalt 4 gigawatt ska komma från havsbaserad vindkraft.