Siemens fabrik i Hull i drift

Siemens bladfabrik i Hull är i full drift och bladen är redan på sin väg till bland annat vindkraftsprojektet Race Bank Offshore Wind Farm vid kusten av North Norfolk.

Race Bank ägs av ett konsortium med Dong Energy, Macquarie European Infrastructure Fund 5, Macquarie Capital, och Sumitomo Corporation.

I nuläget ska 25 turbiner vara installerade i parken, full drift planeras till 2018.