Vindpark Midtfjellet utökas med 40 megawatt

Aquila Capital har beslutat att öka kapaciteten på vindparken Midtfjellet i Norge med 40 megawatt.

Den totala kapaciteten kommer då omfatta 150 megawatt.

Turbinerna som kommer att användas kommer från Nordex typ N117.