Nu testas elbilsladdning med hjälp av befintlig vägbelysning

Inom ramen för teknikprojektet ”Laddning av elfordon via belysningsnätet” har projektdeltagarna testat möjligheten att använda befintlig vägbelysning för att möjliggöra fler publika laddplatser för elbilsägare i Askersund.

Tillsammans med Sustainable Innovation och Askersunds kommun är Vattenfall först i Sverige med att testa möjligheten att erbjuda publik elbilsladdning med hjälp av befintlig vägbelysning, skriver Sustainable Innovation i ett pressmeddelande.

- Det finns ett behov att kunna etablera laddplatser till en lägre kostnad. Med hjälp av publik vägbelysning som redan är på plats behöver man inte gräva upp vägar, lägga nya ledningar och liknande. Vid många parkeringar finns även redan vägbelysning där det blir enkelt och kostnadseffektivt att etablera laddplatser, säger Jan Sandqvist, projektledare för projektet.

Tekniken i Askersund ska innebära att varje belysningsstolpe utrustas med en kommunicerbar nod som möjliggör att hålla belysningsnätet spänningssatt hela dygnet och att man till exempel kan indikera om en laddplats är trasig eller hur mycket den används.

- Genom att vi bygger ut intelligens i hela belysningsnätet kan vi även övervaka och styra belysningen och får på sikt möjlighet att utveckla andra användningsområden som till exempel insamling av väder- och trafikdata, säger Stefan Wik, funktionsansvarig på Vattenfall Elanläggningar.

För projektdeltagarna är målet att denna teknik ska kunna användas i så stor skala som möjligt efter projekttidens slut, men för att det ska bli verklighet måste regelverken för etablering av laddplatser i anslutning till belysningsnät ändras enligt de medverkande.

- Idag finns det inget stöd i ellagen att leverera el till laddning via vägbeslysningsnäten, så i projektet har vi behövt ett särskilt undantag för att genomföra testerna. Energimyndigheten har dock stött på regeringen om en lagändring och vi hoppas att den snart kan bli verklighet, säger Jan Kristoffersson, projektchef på Sustainable Innovation.

I projektet medverkar Vattenfall, Sustainable Innovation, Binar Elektronik samt Askersunds kommun. Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten