Digital marknadsplats för tillgång och efterfrågan på egenproducerad el

Powerpeers startades förra året, då var det den första digitala interaktiva marknadsplatsen som sammanförde tillgång och efterfrågan på egenproducerad el, skriver Vattenfall. I slutet av juni i år visades plattformen upp på den årliga Eurelectric-konferensen i Portugal.

– Med vår online-elmarknad kan kunderna löpande se hur mycket el de köper, ha fullständig insyn i varifrån de hållbara energislag de använder kommer, och om de själva producerar el kan de också se vilka de levererar till, förklarar Lars Falch, chef för Vattenfalls dotterbolag Powerpeers.

Enligt Lars Falch är Powerpeers bara ett av många exempel på omställningen till ett hållbart energisystem. Men det som gör Powerpeers verkligt intressant är tekniken bakom hela konceptet. Kunderna kan själva bestämma från vilka energislag de vill att den förnybara elen de köper kommer och/eller till vilka de vill sälja sin egenproducerade el.

– Detta är med andra ord ett konkret exempel på hur vi kan komma allt närmare en värld utan fossila bränslen, och själva upplägget bakom Powerpeers – ett nystartat företag på visst avstånd från moderbolaget – har också uppmärksammats, säger Lars Falch.

Powerpeers mjukstartades under 2016.

– Då hade vi formulerat ett antal olika målsättningar. För det första ville vi tillsammans med Vattenfall skynda på omställningen till ett mer hållbart energisystem, och jobba nedifrån och upp. Detta gjorde vi genom att introducera Powerpeers på den nederländska marknaden som ett fristående varumärke med en innovativ affärsmodell. Vi ville också vidareutveckla tekniken bakom Powerpeers och sälja licenser för den till intressenter utomlands. Nu, ett antal månader senare, har vi lärt oss några tuffa läxor men har också hamnat på rätt spår, säger han.