Havsenergi som komplement till förnybara energiresurser

Energimyndigheten har lagt en ny strategi för havsenergi vilken ska vidareutveckla Sveriges kompetens inom området, samt uppmuntra och bidra till en högre grad av samarbete mellan aktörer på marknaden.

– Den havsenergistrategi vi nu har lagt fast kommer att bli vägledande för våra kommande satsningar inom området, säger Sara Bargi, chef för enheten för hållbar el på Energimyndigheten.

Havsenergi kan i teorin ge en relativt jämn elproduktion, och på så sätt vara ett komplement till andra förnybara energiresurser som sol och vind, vilket i framtiden kan medföra en rad positiva effekter för elsystemet, skriver Energimyndigheten. Den största utmaningen för havsenergi är att uppnå kostnadsreduceringar som kan leda till att tekniken blir konkurrenskraftig.

– Vi vill identifiera de lösningar som kan bidra till att på sikt göra havsenergi till ett mer konkurrenskraftigt energialternativ, säger Sara Bargi.

Energimyndigheten lyfter dock att Sverige har relativt begränsade förutsättningar för havsenergi, men det finns flera erkända svenska företag inom området, och vi besitter en i vissa fall världsledande kompetens inom forskning och utveckling. Det finns vidare goda möjligheter för havsenergi utomlands, vilket skapar förutsättningar för att vidareutveckla och kommersialisera svenska innovationer för den globala marknaden.

– Våra satsningar inom havsenergi kommer först och främst vara fokuserade på forskning och innovation, något som på sikt kan gynna näringslivet i Sverige, säger Sara Bargi.

Att begränsa miljöpåverkan är också ett genomgående tema i Energimyndighetens strategi. För att havsenergi ska kunna fortsätta växa och utvecklas behöver tekniken anpassas för att säkerställa att miljöpåverkan är så liten som möjligt.