Bättre vindar än normalt

Arise rapporterar om bättre vindar än normalt under juni månad resulterade i en elproduktion om 49,2 GWh, jämfört med månadens budget om 38,2 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 31,9 GWh egen produktion och 17,3 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 20,9 GWh respektive 17,3 GWh.