Region kraftsamlar för kommande batterifabrik

Skellefteå kommun och Västerås är de två städer som Northvolt väljer att gå vidare med i processen med Europas största batterifabrik. Från början anmälde cirka 40 kommuner i Sverige och Finland intresse för Northvolts etablering av en fabrik för produktion av batterier för energilagring.

– Det ger oss energi och inspiration, men det hårda arbetet fortsätter. Vi har ju inte nått målet ännu. Det här innebär bara att arbetet nu går in i en ännu mera intensiv fas som handlar om att förbereda vissa planer och sätta dessa i verket. Vi är ödmjuka inför uppgiften, hårt arbetande och övertygade om att vi har ett erbjudande som vore bäst för Northvolt, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef på Skellefteå Kraft.

Projektet beskrivs som ett av de största industriprojekten i modern tid. Cirka 3000 jobb står på spel för hela regionen där företagen i North Sweden Cleantech är verksamma med Skellefteå Kraft som huvudpartner.

– Uppskattningar visar att minst lika många arbetstillfällen kommer att skapas runt denna etablering. Jag hoppas och tror att näringslivet generellt och de cleantech-bolag vi har i regionen kommer att få flera affärer. En förhoppning är också att nya startup-bolag och innovationer kommer att växa fram med koppling till batterifabriken, säger Susanne W Lindström.

Samma dag som Skellefteå valdes ut som en av finalkandidaterna offentliggjorde Volvo att alla bilar som lanseras från 2019 kommer vara utrustade med elmotor.

– Det är ett tydligt och bra ställningstagande från Volvo. Batterier är ett väldigt hett ämne internationellt så vi hoppas också att en etablering kan locka till sig andra etableringar. Att Skellefteå kommit så långt i Northvolt-processen är också ett bevis på att vi har något riktigt unikt uppe i norra Sverige, säger Susanne W Lindström.

North Sweden Cleantech-regionen omfattar Västerbotten och Örnsköldsviksregionen.

– Det finns många anledningar men vi är helt enkelt bäst på hållbar ren energi. Northvolt kan med energin från vattenkraften skapa ett miljövänligt batteri och bygga ett starkt varumärke kopplat till hållbarhet, säger Susanne W Lindström.

Skellefteå kraft utlovar 100 procent förnybar el till batterifabriken som behöver 300 megawatt per timme.

– Vi har en stor tillgång på grön energi från vattenkraften, vilket är viktigt för Northvolt. Skellefteå Kraft är regionägare och som en energiproducent i framkant kan vi enkelt förse Northvolt med den stora mängd kraft som krävs, menar Christoffer Svanberg.

Bland de krav som ställts har Northvolt framhävt infrastruktur, kompetensförsörjning och mer specifika möjligheter för etablering av en fabrik som tillgång till mark, vatten- och elkapacitet och transportnät. Skellefteå erbjuder två stora tomter i Hedensbyn som har närhet till staden och till hamnen som kommunen äger. Till det kommer en fungerande logistiklösning med väg, järnväg och båt.