Brexit oroar fortfarande

Den globala advokatbyrån Baker McKenzie har genomfört en undersökning på yrkesarbetare som är anställda antingen av företag som ingår i FTSE 250 eller som har en omsättning på mer än 50 miljoner brittiska pund. Den ska ha visat att så kallade välutbildade EU-medborgare som arbetar i Storbritannien uppger att de troligtvis kommer att lämna landet innan Brexit äger rum.

56 procent av den utbildade arbetskraften ser det som ”högst sannolikt” eller ”tämligen sannolikt” att de lämnar Storbritannien innan resultatet av Brexit-förhandlingarna är känt. Healthcare, teknik, media och telekom samt finansiella tjänster är de sektorer som är mest utsatta.

70 procent känner sig mer utsatta för diskriminering efter folkomröstningen om EU.

55 procent har inte erbjudits något Brexit-relaterat stöd av sina arbetsgivare.

En fjärdedel av personerna i undersökningen är inte trygga när det gäller deras säkerhet kring jobb.

42 procent av de personer som deltog i studien har redan bekräftat att de har vidtagit åtgärder för att ändra sin invandringsstatus efter folkomröstningen om EU i juni 2016. Ytterligare 40 procent har bekräftat sina intentioner att göra samma sak. Undersökningen visar också att mer än hälften av de EU-27-anställda som deltog i undersökningen inte hade blivit erbjuda något stöd av sina arbetsgivare i relation till Brexit.

- Det är viktigt att arbetsgivare - och särskilt de som är beroende av arbetskraft från EU - adresserar den oro anställda har kring Brexit. Om inte frågan prioriteras finns risken att arbetsgivare förlorar viktig kompetens, säger Sten Bauer, ansvarig för arbetsrättsliga frågor på Baker McKenzie i Stockholm.