”Elanvändningen i Sverige kommer på sikt att öka kraftigt”

På sikt kommer elanvändningen i Sverige att öka kraftigt till följd av elektrifieringen av fordonsflottan, nya datahallar, processindustrin, samt ökad värmelager, bedömer Vattenfalls koncernchef Magnus Hall, skriver Montel.

– Det är såklart en grov uppskattning när det handlar om så långa tidsperspektiv, men våra bedömningar pekar på att det kan handla om 50-60 TWh. Det hänger ihop med den politiska målsättningen om att Sverige ska ha nollutsläpp till 2045, säger han till Montel under Almedalsveckan i Visby.

– Det är rätt intressant att vi bara för några år sedan pratade om stora elöverskott, men där vi nu ser att mer klimatsmart el behövs för att klara klimatutmaningen. Jag tror att Sverige behöver mer el redan till 2030 och det är såklart oerhört positivt [för Vattenfall]. 

– När det gäller fordonsflottan, serverhallar och en omställning av raffinaderier samt cementindustrin tror jag det kan ske en ganska snabb ökning, som kommer inom de närmaste fem till femton åren. När det gäller stålindustrin får vi nog vänta till 2040 innan vi får se en storskalig effekt, säger han.

Magnus Hall förväntar sig också att el ska användas för lager i fjärrvärmesystemen i större utsträckning framöver, vilket också kommer att öka elanvändningen.

– Även om energieffektivisering kommer att minska nettoökningen behövs nya kapacitet. Där tror jag havsbaserad vindkraft kommer att spela en stor roll. Det är rationellt att bygga och man slipper ”not in my backyard”-problematiken. Vi ser också att kostnaden för att bygga havsbaserat stadigt sjunker.