En av Sveriges största, landbaserade vindkraftparker byggs i Hammerdal

En av Sveriges största, landbaserade vindkraftparker ska byggas i Hammerdal, cirka 70 kilometer norr om Östersund och omfattar 80 fundament för vindkraftverk, 21 ha kranplaner, 87 km vägar samt allt arbete med det interna elkabelnätet.

Stenger & Ibsen Construction Sverige AB (SIC) med säte i Örnsköldsvik har erhållit den största ordern hittills i företagets historia. Ordern omfattar byggande av all infrastruktur i parken.

- Under de senaste åren har volymen av vindkraftsprojekt minskat kraftigt i Sverige, speciellt beroende på fallande energipriser. Däremot är den svenska marknaden en av de mest kostnadseffektiva marknaderna att etablera vindkraftverk i. Genom ett dedikerat samarbete mellan slutkund, Vasa Vind, turbinleverantören Vestas och SIC AB, har vi det senaste året lyckats hitta optimeringar och smarta lösningar som trots låga energipriser möjliggör genomförandet av projektet. Naturligtvis är vi stolta över att vara en del av teamet i ett så ambitiöst projekt, vilket leder till en av Sveriges största och mest effektiva vindkraftverk hittills, säger Stenger & Ibsen Construction marknadsdirektör Jens Ibsen.