Över förväntad produktion för Rabbalshede Kraft

Totalt producerade bolagets vindparker i egen ägo 40,5 GWh elenergi under juni månad, cirka 65 procent över förväntad produktion. Tillgängligheten har legat över 98 procent, skriver Rabbalshede Kraft.

Rabbalshede Kraft förvaltar 141 vindkraftverk (341 MW) varav 71 vindkraftverk (190 MW) i egen regi och 70 verk (151 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 141 vindkraftverken motsvarar drygt 900 GWh per år.

Den förväntade produktionen baseras på ett genomsnittligt vindår, s.k. normalår.