Grönt ljus för skotsk vindpark

 

Vindkraftparken South Kyle, Vattenfalls landbaserade vindkraftsprojekt på 170 megawatt med 50 vindkraftverk i sydvästra Skottland, godkändes nyligen av den skotska regeringen. Vindkraftparken kan komma att stå färdig för att leverera förnybar energi 2021.

– Att den skotska regeringen utfärdar ett bygglov för en stor landbaserad vindkraftpark som South Kyle är en stor framgång. Beslutet och processen så här långt har inte varit någon riskfri historia, och att vårt duktiga och erfarna team har lyckats navigera detta ibland besvärliga projekt fram till ett godkännande är ett fint kvitto på deras skicklighet, säger Guy Mortimer, chef för Onshore Wind Development i Storbritannien.

– Det arbete som krävs för att få bygglov för en så stor landbaserad vindkraftpark ska inte underskattas. Jag vill verkligen gratulera hela teamet för att de kommit så här långt med projektet. Vattenfall UK har planerade projekt med verkligen god potential – även om det finns vissa regelverksfrågor vi måste överväga – och jag är övertygad om att vi kommer att kunna förverkliga våra brittiska planer och nå vårt mål för 2025: att tredubbla vår installerade vindkraftskapacitet till 7 GW, säger Gunnar Groebler, chef för BA Wind.

South Kyle kan bli den första av Vattenfalls vindkraftparker i Storbritannien som innebär lokala investeringar i enlighet med den skotska regeringens riktlinjer och Vattenfalls egna samarbetsprinciper. Just nu pågår diskussioner om ett möjligt erbjudande till närsamhället om att investera i vindkraftparken upp till en 5-procentig ägarandel.

– Tanken om att involvera närsamhället i något slags delägarskap är en verkligt intressant del av det här projektet, och vi är angelägna om att – i samarbete med lokala intressenter – få det här att fungera. Människor i området kommer att ha glädje av South Kyle, något som också var en viktig faktor för att få lokalborna att stödja South Kyle och i förlängningen också detta bygglov, kommenterar Guy Mortimer.