F2i investerar i italiensk vindkraft

Infrastrukturinvesteraren F2i har nyligen förvärvat 282 megawatt av vindkraft, i form av driftsatta vindparker i Italien.

Vindkraften förvärvades från Veronagest.

I köpet ingick totalt sju vindparker för en köpeskilling om 12 miljarder kronor (1,24 miljarder euro).