Naturvårdsverket bockar av den 1 000:e klimatåtgärden

Naturvårdsverket fattade nyligen beslut om den 1 000:e klimatåtgärden inom ramen för Klimatklivet. Totalt har 1 003 ansökningar fått stöd. Klimatklivet syftar till att stärka lokalt och regionalt klimatarbete genom stöd till klimatinvesteringar, exempelvis i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län.

– Sverige ställer om från norr till söder! Idag finns klimatklivsprojekt i Sveriges samtliga län inom alltifrån biogas, till cykelvägar och laddstolpar för elbilar. Nu kraftsamlar vi för att nå målet om att bli världens första fossilfria välfärdsland, säger klimatminister Isabella Lövin.

Hittills har över 9 000 laddpunkter för elbilar, 200 åtgärder för energikonvertering och 23 åtgärder för produktion av biogas fått stöd genom Klimatklivet. Förväntad utsläppsminskning från åtgärderna är 652 258 ton per år vilket motsvarar de årliga utsläppen ifrån 81 000 bensindrivna bilar, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I budgetpropositionen för 2017 stärkte regeringen satsningen på Klimatklivet till en nivå på 700 miljoner kronor per år och förlängde satsningen till 2020. I vårändringsbudgeten tillfördes Klimatklivet ytterligare en halv miljard för 2017.