Ingen vindkraft i Sånnamad

- Ansökan stämmer inte med kommunens vindkraftspolicy, säger ordförande Tommy Andersson (M), till Smålänningen, gällande Billywinds avslagna ansökan om att uppföra vindkraftverk i Sånnamad.

Planen var att uppföra tre vindkraftverk på tre olika fastigheter i Sånnamad.

När ansökan tidigare hade hamnat på nämndens bord valde man att inte ta något beslut alls med motiveringen att det inte fanns någon detaljplan för vindkraftsetablering i området.

Men Billyvind vände sig då till länsstyrelsen, som kom fram till att kommunen hade gjort fel som lämnat ärendet utan åtgärd. Miljö- och byggnadsnämnden återupptog därmed ärendet, och har inför beslutet begärt in kompletteringar från Billywind, skriver Smålänningen.

Men kompletteringar lämnades inte in av företaget. Det i samband med att ansökan inte står i linje med kommunens vindkraftspolicy, gör att ansökan om bygglov fick avslag.