ABB levererar vindkraftslänk till TenneT

ABB har driftsatt och överlämnat länken DolWin2 för havsbaserad vindkraft till den nederländsk-tyska operatören TenneT. DolWin2 är det tredje havsbaserade vindkraftprojektet som ABB har genomfört åt TenneT utanför den tyska kusten i Nordsjön.

De båda tidigare är BorWin1 och DolWin1. HVDC-länken förbinder de havsbaserade vindkraftparkerna med marknätet och har kapacitet att förse mer än en miljon hushåll med förnybar energi. DolWin2 har stöd i Tysklands energiomvandlingsplan ”Energiewende” som syftar till att generera mer än 6,5 gigawatt havsbaserad vindkraft per 2020 och 15 gigawatt per 2030.

Länken på 916 megawatt använder ABB:s teknik HVDC Light® och VSC-lösning (Voltage Source Converter) samt innefattar en 320 kilovolt omriktarstation som är placerad på en plattform cirka 45 kilometer ut i havet. Stationen förbinder upp till tre havsbaserade vindkraftparker med marknätet i Tyskland. För ABB innefattade projektet design, leverans, installation och driftsättning av de kompakta omriktarstationerna till havs och på land liksom undervattenskablar och kabelsystem under jord.