Vattenfall investerar i decentraliserade energilösningar

Vattenfall har förvärvat Trianel-PED, en tysk onlineplattform som används av kommunala energibolag. Detta för att erbjuda sina kunder decentraliserade energilösningar.

I dagsläget utnyttjar över 50 kommunala energibolag plattformen för att erbjuda sina kunder bland annat solenergisystem, batterilagring, värmelösningar och laddstationer för elfordon.

– Plattformen innebär att vi på ett bättre sätt kan möta det ökande intresset våra tyska kunder visar för hållbara och decentraliserade energilösningar – helt i linje med vår strategi. Allt fler privatkunder vill bidra till energiomställningen och nu har vi möjligheten att ge dem ett bra erbjudande, säger Rainer Wittenberg, Vice President för Sales Germany.