Intresse för vindkraft väster om Lindesberg

Eolus Vind hade i slutet av 2015 samråd för 22 vindkraftverk som företaget skulle söka tillstånd för men har därefter överlåtit Munkhytteområdet till Wifo Vind AB, skriver Nerikes Allehanda.

Det är alltså tänkt att sex nya turbiner ska på plats nära Siggebohyttevägen efter Munkhyttans skola sett från Lindesberg. Planen är att bygga verken inom tre år. Just nu bedrivs skogsbruk i området.

– I början av året ansökte vi om tillstånd hos Länsstyrelsen i Örebro län för 15 vindkraftverk. De tog beslut den 28 april och har gett oss föreläggande om att bland annat ytterligare inventera hönsfåglar, rovfåglar samt lom och fjärilar. Detta kommer inte att kunna vara helt genomfört förrän nästa vår, säger Andreas Johansson, projektledare på Eolus Vind AB, till Nerikes Allehanda.