Olika syn på skyddszoner kring vindkraft

Vasa Vind AB har ansökt om att få bygga 125 vindkraftverk vid Hällberget i Överkalix kommun, skriver Norrbottens-Kuriren. De menar att skyddszoner på 50 meter runt Natura 2000-områdena och naturreservaten Hällberget och Muggträsk räcker.

Men Naturvårdsverket anser att skyddszonen bör vara minst en kilometer. Och inom det området ska inga vindkraftverk, vägar eller annan infrastruktur byggas.

Informationen framgår av Naturvårdsverkets remissvar till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation i Norrbotten enligt Norrbottens-Kuriren.

Naturskyddsföreningen påpekar också att bland annat att med tanke på hur stora områden som borde skyddas, går det inte att bygga så många som 125 vindkraftverk i området. Färre än 50 är bäst, menar föreningen.

Sedan syftar Naturvårdsverket till att Vasa Vind AB sökt tillstånd enligt boxmodellen, (man har inte redovisat exakt byggplacering), bara inom området. Därför vill Naturvårdsverket att man ska ta till större försiktighet vid placering av verken.