Energimyndigheten satsar på att minska processindustrins utsläpp

30 miljoner kronor kommer snart att utlysas av Energimyndigheten för att främja innovation som minskar processindustrins utsläpp av växthusgaser.

Utlysningens syfte är att främja innovation för att minska processindustrins utsläpp både i Sverige och internationellt och därigenom även skapa en grund för teknikexport. Utlysningen riktar sig till alla aktörer inom området. Projekt som kan ta del av stödet kan handla om att:

- minska växthusgasutsläpp eller

- införa eller öka användningen av förnybara energibärare inom processindustrin alternativt

- bidra till spridning av nya system och tekniker för minskade växthusgasutsläpp eller förnybara energibärare.

Utlysningen är en del av satsningen inom Energimyndighetens regeringsuppdrag om att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser. Regeringsuppdraget genomförs inom ramen för regeringens strategiska samverkansprogram Uppkopplad industri och material.