Svenska kraftnäts beslut tas upp i riksdagen

Per Åsling (C), riksdagsledamot från Jämtland, riktar en fråga till energiminister Ibrahim Baylan (S) med utgång från Svenska Kraftnäts besked om att upphäva en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet, skriver Gotlands Tidningar.

Den skriftliga frågan till statsrådet lyder: Hur avser ministern att agera för att trygga Gotlands elförsörjning framöver, då de befintliga kablarna från 1980-talet inte klarar en utbyggnad av förnybar energi?

Redan 2009 ska planerna på att ansluta Gotland till stamnätet ha varit aktuella. Sedan dess ska samhället ha tagit hänsyn till detta, skriver Gotlands Tidningar. Inte minst gällande planer för utökad vindkraft.