Stora skillnader i elpriser

En granskning av elpriserna har genomförts av ATL. En granskning som fick energiminister Ibrahim Baylan (S) att reagera. Då ATL har enligt sin undersökning kommit fram till att elbolagen tar ut överpriser, upp till fyra gånger högre pris än marknadspriset.

– Jag tycker att det var en väldigt intressant artikel att läsa. Det kom som en nyhet att det är så pass stora skillnader som ni kom fram till, säger Ibrahim Baylan till ATL.

Dock finns en förståelse för ett behov från elbolagens sida att ha ett påslag över marknadspriset på elcertifikaten, samt att mindre elbolag kan ha större kostnader kring hanteringen av detta än stora.

– Men att det var så stora skillnader, det kom som en nyhet för mig. Jag ska be departementet titta på vad detta beror på och om det föranleder några åtgärder. Konsumenterna är ju tvungna att köpa dessa certifikat, och därför är det viktigt att det hanteras på ett rimligt och balanserat sätt.