Näringslivet reagerar på USA:s beslut

Nyligen beslutade Donald Trump att USA ska lämna Parisavtalet. Detta ökar kravet på näringslivet att påskynda omställningen till ett samhälle där utsläppen är nära noll, menar företagen från Hagainitiativet.

Att USA lämnar Parisavtalet sätter käppar i hjulet för det fortsatta internationella klimatarbetet, och påverkar framtidens gröna affärer.

- Nu måste näringslivet ta ytterligare ledarskap i klimatfrågan. Utan ett högre tempo från företagen kommer inte världen klara Parisavtalets ambition att hålla temperaturen under två grader, med sikte på 1,5 grader, säger Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet.

- Vi i Hagainitiativet vet att de allra flesta företag ser ytterligare affärsmöjligheter och därigenom ökad lönsamhet genom att minska sin klimatpåverkan och tillgodose den växande efterfrågan på hållbara lösningar. Kraften i klimatomställningen är för stark för att hindras av Trumps beslut, säger Nina Ekelund.