Grönt ljus för ytterligare 13 turbiner

Amegni Renewables projekt Carno 3, i närheten av Carno Wind Farm har nu fått grönt ljus för installation av 13 turbiner.

Turbinerna ska kunna generera upp till 39 megawatt.

Ansökan omfattade från början (2010) totalt 18 turbiner. Men efter möten med lokalbefolkningen togs fem stycken bort.