Eolus avyttrar Jenåsen till Munich Re

Eolus meddelar att de har tecknat avtal med Munich Re avseende försäljning av vindpark Jenåsen omfattande 23 vindkraftverk med en total effekt om 79 megawatt. Elen kommer att säljas till Google genom ett tidigare ingått elhandelsavtal.

Affären omfattar försäljning av alla aktier i det bolag som äger vindparken. Köpeskillingen uppgår totalt till 106 miljoner euro. Tillträde och erläggande av köpeskilling beräknas ske efter parkens färdigställande sommaren 2018.

Som en del i affären ska Eolus leverera tekniska och administrativa drifttjänster för att maximera utfall och produktion från anläggningen som är belägen i Liden i Sundsvalls kommun.

– Jag är stolt över att Eolus ännu en gång får förtroendet att leverera en vindpark till Munich Re. Jenåsen är den sjätte svenska vindkraftsparken utvecklad av Eolus som MEAG/Munich Re investerar i. Dessa investeringar omfattar totalt cirka 147 megawatt, säger Eolus vd Per Witalisson.