Utmaningar för vindkraften på Gotland

Svenska Kraftnät tog nyligen ett beslut om att avbryta planerna för den nya elförbindelsen mellan Gotland och fastlandet. Många är förvånade och upprörda, skriver Gotlands Tidningar.

– Det här kom helt oväntat för mig sent i onsdags eftermiddag. Som det ser ut nu har vi kanske utrymme för ett par tre vindkraftverk till innan det är helt stopp. Så det är klart att kabeln behövs, säger Geabs vd Jan Karlsson.

– Vi ska titta vidare på hur aktörerna ser på den här saken, men det tog ju ett antal år att få till den här lösningen som vi jobbat stenhårt för, och det rör sig egentligen om alldeles för mycket pengar för att kunna få till någon bra alternativlösning. Men vi kommer givetvis att titta på det, säger Jan Karlsson.

Hanna Westerén (S) är bekymrad över beslutet.

– Beslutet bekymrar mig verkligen och som jag ser det hindrar det Gotlands utveckling. Därtill försvårar det Gotlands bidrag till måluppfyllelsen i Sveriges ambitiösa miljöpolitik. Det är otroligt viktigt att vi agerar samfällt i så här för Gotlands räkning strategiska frågor, säger hon.

Dock planerar Jesper Skalberg Karlsson (M) motionera om en ny elförbindelse i riksdagen redan under hösten, skriver Gotlands Tidningar.

– I framtiden kommer vi behöva investera mer i elnätet eftersom nya energikällor har fler toppar och dalar. Då behövs långsiktigt en ny kabel till Gotland. Vad gäller säkerhetsaspekten att kunna förse Gotlands abonnenter med el så är den säkrad genom nätutbyggnaden och den reservkraft som finns.