Företagare vill ändra på kustgränser

För att möjliggöra en vindkraftspark på Vallahöjden nära Stor-Degersjön vill Höga Kusten Företagarna att Kramfors kommun ska jobba för att ändra gränsen för "obruten kust", skriver Tidningen Ångermanland.

I dag är den obrutna sträckan på 13 kilometer, vilket ska vara längre in i kommunen än vad världsarvet gör.

Höga Kusten Företagarna anser att områden som Stor-Degersjön, Almsjönäs och Östmarkum kan inte ses som kustområden. Det finns nämligen planer på en vindpark om 20 turbiner.

- Byggnation av bara 20 vindkraftverk vid Vallahöjden kan ge kommunens företagare 90 årsanställningar och cirka 20 000 gästnätter med tillrest arbetskraft. Detta är betydande siffror för företagare i Höga kusten området, skriver föreningen.