Vindmark överklagar kommunbeslut

Vindmark technologies protesterar mot Ljusdals kommuns handläggning av bygglov för vindkraftverk på Bondarvsvallsberget i Harsa, där bolaget fick nej i december 2015, skriver Ljusdals-Posten.

Ljusdals kommun efterfrågar 160 000 kronor för bygglovsprövning av vindkraften. Också länsstyrelsen menar att bolaget måste betala.

Bolaget har överklagat kommunens beslut och anser att kostnaden är orimlig.

Vindmark technologies har vid två tillfällen fått nej till att bygga sammanlagt elva vindkraftverk på Bondarvsvallsberget och Blacksåsberget i Harsa, först av Ljusdals kommun och sedan av länsstyrelsen. Ärendet ligger sedan ett år tillbaka hos mark- och miljödomstolen i Östersund.