Eoltech kammar hem övervakningsavtal

Eoltech har vunnit ett övervakningsavtal gällande 500 megawatt av vindkraft i Frankrike.

Sammanlagt ska företaget övervaka 24 stycken vindparker.

Genom IREC-Index ska kunderna kunna hålla koll på parkernas produktion i relation till vindstyrka och tidigt kunna se avvikelser.