Vindkraft från Lyrestad köps upp av Google

Utanför Mariestad i Lyrestad ska totalt 22 turbiner installeras. Google kommer att köpa upp elen som produceras.

– Ja, vi har ett långsiktigt avtal med Google som kommer köpa all el som produceras i Lyrestad, bekräftar Britta Ersman som är finanschef hos ägarna Rabbalshede Kraft till Skaraborgsbygden.

I juni ska verken på plats. Driftstart är planerad till oktober.