Tufft för rennäring på eftertraktad mark

Sameradion & SVT Sápmi har gjort en ny kartläggning över renskötselområdet och rennäringens särskilt skyddade markområden. Resultatet ska bland annat ha visat att nästan hälften av alla tillstånd för gruvbrytning och mer än var femte vindkraftverk finns på rennäringens särskilt skyddade markområden.

Totala summan omfattar 46 gruvtillstånd och 220 vindkraftverk. Sameradion & SVT Sápmi lyfter Malå samebys marker som exempel och berättar att det finns femton gruvtillstånd och två vindkraftverksparker.

– Redan för 25 år sedan upplevde vi att exploateringstrycket inte kunde öka; att vi inte kunde acceptera fler intrång. Sedan dess har det egentligen bara eskalerat, säger Jörgen Stenberg, ordförande i Malå sameby.

Det är inte säkert att det blir en gruva på grund av ett bearbetningstillstånd. Men Jörgen Stenberg menar bland annat att när ett gruvområde väl etablerats så kan det aldrig återställas, även om gruvan stängs ner.

Sameradion & SVT Sápmi skriver att gruvnäring och vindkraft också kan vara klassat som riksintresse till följd av tillgång på mineralfyndigheter eller goda vindförutsättningar. Det är här det krockar, när två riksintressen ska vägas mot varandra. Enligt lagen ska det ges företräde till det som bäst främjar långsiktighet och hållbarhet av marken och miljön i området.