”Förnybara investeringar inte lönsamma på våra breddgrader”

Andreas Myhre, chef för elförvaltning på LOS Energy, skriver att det är gratis att låta ett vindkraftverk producera el när det blåser. Det som kostar är anläggningsinvesteringen. Han menar också att utan avsevärda subsidier är inte förnybara investeringar lönsamma på våra breddgrader.

Samtidigt lyfter han också de fallande investeringskostnaderna för ny förnybar produktion, men att vi på våra breddgrader har fortfarande en bit kvar. Kostnader på stål, betong, transport, räntor och produktionsmedel har sjunkit under senare år, samtidigt som sol och vind ökar sin konkurrenskraft. De senaste åren har även elpriserna fallit i Norden och Europa. Marknadspriserna under de kommande tio åren är historiskt låga. Lönsamheten i traditionell kraftproduktion är sämre, skriver Andreas Myhre.

Dagens nordiska elmixen består i huvudsak av vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och kraftvärmeverk. Han menar att de traditionella producenterna inte kommer att bli utkonkurrerade och lyfter att det är ett stort gap mellan förväntat elpris framöver och det pris som behövs för att kunna räkna hem en investering i ny förnybar produktion. Elpriset måste nästan fördubblas innan någon vill investera i ny förnybar produktion.

Han ser två lösningar, subsidier och andra bidragssystem eller att konsumenter frivilligt betalar mer för vind- och solkraft än den traditionella kraften. I Norden är kärnkraften på väg att bli utkonkurrerad av ny ”fördyrbar” (subventionerad) energi, avslutar Andreas Myhre.