Vind 2017 samlar vindkraftsbranschen

Vind 2017 går av stapeln 11-12 oktober i Stockholm.

Eventet är en mötesplats för branschen, arrangerad av branschen själv där alla som arbetar med vindkraft och förnybar energi - från finansiärer till försäkringsbolag, från universitet till underleverantörer möts.

Några av talarna är redan satta, på plats finns: Björn Risinger, GD Naturvårdsverket, Ulla Sandborgh, GD Svenska kraftnät, Erik Brandsma, GD Energimyndigheten samt Giles Dickson, VD WindEurope.