Kalmar möter kritik kring vindkraftssatsning

Kalmar kommun möter kritik från Sverigedemokraterna när det kommer till kommunens vindkraftsplaner. De vill därför ändra hur vindkraftselen hanteras, skriver Östra Småland.

 

Thoralf Alfsson (SD) föreslår i en motion att kommunens abonnenter ska få all sin elförbrukning till det marknadsmässiga priset som gäller för varje enskild månad.

Han lyfter bland annat det ekonomiska resultatet på drygt en miljon kronor som serviceförvaltningen redovisat in sin årsrapport – och hur den inte bygger på rättvis och marknadsmässig grund, utan på ett internpris som är mer än dubbelt så dyrt som Kalmar Energi.

Kalmar kommuns abonnenter har, enligt honom, fått betala över en miljon kronor extra bara under andra halvåret 2016. Han skriver att kommunens kalkyl byggde på ett elpris om 58 öre/ kWh. Nu är priset nere i 34 öre. Därför har Kalmar kommuns abonnenter betalat 77 öre/ kWh från vindkraftverket, samtidigt som man kunnat köpa övrig elenergi för ett betydligt lägre pris från Kalmar Energi AB.